Východisková a periodická revízia

Revízie elektrických inštalácií budov uskutočňujem v súlade s normou STN 33 2000-6-61 a STN 33 1500. Podľa týchto noriem je povinné podrobiť všetky bytové a nebytové priestory, rodinné domy, byty, komerčné priestory, kancelárie, výrobné haly apod. najprv východiskovej revízii a následne pravidelným periodickým revíziám v závislosti od prostredia, konštrukcie a využitia objektu.
Tieto normy sa vťahujú na elektrické zariadenia pevne nainštalované v budovách. To sú predovšetkým rozvádzače, rozvodnice, zásuvky, motorové, svetelné a ostatné napájacie okruhy pre všetko vybavenie využívajúce elektrický prúd.